Ogólne Dla rodzica Matura Egzamin zawodowy Młodociany pracownik

Egzamin zawodowy

Egzamin zawodowy - formuła 2012

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w 2020 roku według podstawy programowej kształcenia w zawodach z 7 lutego 2012 r.- tzw. Formuła 2012

Do egzaminu w sesji Lato 2020 (Czerwiec – Lipiec 2020) przystąpią uczniowie klas czwartych technikum:

Klasa

Nazwa zawodu

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

4Ti

Technik informatyk

E.14

Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

4Tac

Technik mechanik

M.44

Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

4Tac

Technik żywienia i usług gastronomicznych

T.15

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

 

pp2012_2017_dostosowania_2019_2020.pdf

pp2012_harmonogram_2020.pdf

pp2012_informacje_dla_zdajacych.pdf

Więcej informacji dotyczących egzaminów znajduje się na  stronie:  www.oke.poznan.pl

 


 

Egzamin zawodowy - formuła 2017

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w 2020 roku według podstawy programowej kształcenia w zawodach z 31 marca 2017 r. - tzw. Formuła 2017

Do egzaminu w sesji Lato 2020 (Czerwiec – Lipiec 2020) przystąpią uczniowie klasy drugiej i trzeciej technikum* oraz klasy trzeciej branżowej szkoły I stopnia**:

Klasa

Nazwa zawodu

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

2Tdi

Technik ekonomista

AU.35.

Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

2Tdi

Technik informatyk

EE.08.

 

Montaż i eksploatacja systemów komputerowych,  urządzeń peryferyjnych i sieci

3Tdc

Technik żywienia i usług gastronomicznych

TG.07.

Sporządzanie potraw i napojów

3j

Sprzedawca

AU.20.

Prowadzenie sprzedaży

 

*do egzaminu przystępują uczniowie tych klas i zawodów, dla których zaplanowano egzamin w szkolnym planie nauczania,

** do egzaminu przystępują uczniowie będący młodocianymi pracownikami zatrudnionymi w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem,

pp2012_2017_dostosowania_2019_2020(1).pdf

pp2017_harmonogram_2020.pdf

pp2017_informacje_dla_zdajacych.pdf

Więcej informacji dotyczących egzaminów znajduje się na  stronie:  www.oke.poznan.pl