Rekrutacja

Informator 2018/2019.pdf                        Witamy w dziale

REKRUTACJI

Zespołu Szkół Zawodowych

im Stanisława Staszica w Szprotawie


Elektroniczna rejestracja kandydatów Lista pracodawcow - zsz54


Ważne terminy

•   od dnia 14  maja do dnia 30 maja 2018r , do godz. 15.00 kandydaci składają podania o przyjęcie do szkoły - elektroniczna rekrutacja ;

•    od dnia 22 czerwca do dnia 26 czerwca 2018r, do godz. 15.00 kandydaci składają w szkole wymagane dokumenty (kopię lub orginał świadectwo ukończenia gimnazjum, , zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego);

•    w dniu  29 czerwca  2018r, godz. 12.00 ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły;

•    do 5 lipca 2018r , do godz. 15.00 kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum;

•    w dniu  6 lipca 2018r, godz. 12.00 ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę uczęszczania do wybranej szkoły oraz wolnych miejsc w poszczególnych oddziałach; 

 

Terminy przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupelniajacego.docx