Rekrutacja

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA = SZKOŁA BRANŻOWA I stopnia

Szkoła przygotowuje do pracy w wybranym zawodzie. 

Nauka trwa 3 lata, w trakcie nauki uczeń zdaje egzaminy na poszczególne kwalifikacje zawodowe.

 

Kierunki kształcenia w Szkole Branzowej I stopnia

zajęcia praktyczne w szkole 

 • KUCHARZ 
 • ŚLUSARZ 
 • MECHANIK MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ
 • MECHANIK MOTOCYKLOWY NOWOŚĆ
 • klasy wielozawodowe (młodociani pracownicy-zajęcia praktyczne w zakładach pracy)
  • stolarz
  • sprzedawca
  • fryzjer
  • piekarz
  • cukiernik
  • elektryk
  • mechanik pojazdów samochodowych 
  • wędliniarz 
  • i inne

 

 

Nasze atuty:

 • POMOC w znalezieniu miejsc praktyk 
 • PRZYJAZNA atmosfera
 • WYSOKA zdawalność egzaminów zawodowych