ZFŚS

Skład Komisji ZFŚS

  • Pani Arleta Pukal
  • Pani Anna Chmara
  • Pani Regina Ciszek
  • Pan Marcin Kwiatek
  • Pan Zbigniew Kozik

 


Komisja ZFŚS przypomina, że zgodnie z &1 pkt. 3 i 4 regulaminu ZFŚS, pracodawca (Dyrektor ZSZ) w myśl przepisów ustawy jest administratorem Funduszu, natomiast komisja socjalna składa propozycję przyznania środków zgodnie z zatwierdzonym planem wydatków ZFŚS na rok kalendarzowy. Ostateczną decyzję o przyznaniu świadczenia podejmuje pracodawca.