Ogólne Dla rodzica Matura Egzamin zawodowy Praktyka i kursy zawodowe

Praktyka i kursy zawodowe


Praktyki zawodowe w roku szkolnym 2019/2020

 

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 4 tygodnie (160 godzin)

Miejsce realizacji praktyk zawodowych: Podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodzie

Klasa,  zawód

Termin

3Ti,     Technik informatyk

4 - 29.05.2020

3Tdc,  Technik ekonomista

4 - 29.05.2020

3Tdc,  Technik żywienia i usług gastronomicznych

4 - 29.05.2020

4Tac,   Technik mechanik *

11.10.2019 - 28.02.2020

 

 

 

 

 

 

* Praktyki zawodowe w klasie 4Tac w zawodzie Technik mechanik odbywają się przez jeden  dzień w tygodniu (piątek) przez 15 kolejnych tygodni po 8 godzin dziennie.

 

 


TURNUS DOKSZTAŁCANIA TEORETYCZNEGO MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego     w Zielonej Górze

 

ZAWÓD

STOPIEŃ

TERMIN KURSU

CUKIERNIK

I

23.03. – 05.04.2020 (2 tygodnie)

 

PIEKARZ

I

15.04. – 28.04.2020  (2 tygodnie)

II

28.10.2019 – 24.11.2019

III

13.01. - 23.02.2020 r.

(przerwa na ferie zimowe w woj. lubuskim 27.01.-09.02.2020 r.).

 

SPRZEDAWCA

I

04.05. – 17.05.2020  (2 tygodnie)

01.06. – 10.06.2020  (10 dni)

(dodatkowo zajęcia w dniach 06.-07.06.2020 r.)

 

FRYZJER

I

15.04. – 28.04.2020  (2 tygodnie)

01.06. – 10.06.2020  (10 dni)

(dodatkowo zajęcia w dniach 06.-07.06.2020 r.)

 

ELEKTRYK

I

18.05. – 30.05.2020  (2 tygodnie)

 

 

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

I

 

01.06. – 10.06.2020  (10 dni)

(dodatkowo zajęcia w dniach 06.-07.06.2020 r.)

II

 

28.10.2019 – 24.11.2019

25.11.2019 – 22.12.2019

III

 

3.09.2019 – 29.09.2019

 

STOLARZ

 

I

01.06. – 10.06.2020  (10 dni)

(dodatkowo zajęcia w dniach 06.-07.06.2020 r.)

II

13.01. - 23.02.2020

(przerwa na ferie zimowe w woj. lubuskim  27.01.-09.02.2020 r.)

 

ŚLUSARZ

I

23.03. – 05.04.2020 (2 tygodnie)

 

 

TURNUS DOKSZTAŁCANIA TEORETYCZNEGO MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych       w Żarach

 

ZAWÓD

STOPIEŃ

TERMIN KURSU

 

FRYZJER

 

 

III

13.01 – 21.02.2020

( w tym ferie zimowe)

 

SPRZEDAWCA

 

 

II

30.03 - 30.04.2020

(w tym przerwa świąteczna)

III

04.05 – 29.05.2020