ZFŚS

Aktualności

Z dniem 24.10.2016r wejdzie w życie  ZARZĄDZENIE  NR 12/10/2016  Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. St. Staszica w Szprotawie   z dnia 10 października 2016 roku   w sprawie wprowadzenia zmian w „Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  w Zespole Szkole Zawodowych im. St. Staszica  w Szprotawie”

Zmiany te zostały uzgodnione ze związkami zawodowymi

do pobrania : ZARZADZENIE__NR_12_ZFSS_.doc 


 

Przypominamy, że zgodnie z & 8 pkt.1 i 2 regulaminu ZFŚŚ, świadczenia udzielane są na wniosek osób uprawnionych  i po wcześniejszym złożeniu oświadczenia o dochodach.  Świadczenia mają charakter uznaniowy (nie mają charakteru roszczeniowego); mogą być realizowane tylko do wysokości zgromadzonych środków Funduszu.


Od 21 czerwca 2011r. obowiązują nowe progi dochodowe, wykazane w załączniku nr 4 do regulaminu ZFŚS.