WKG 2015/16 WKG 2016/17 WKG 2017/2018 WKSlusarz 2015/16 WK Ślusarz 2016/17 WK Ślusarz 2017/18 Wolontariat Konkursy Archiwum galerii

Z życia Szkoły

Wolontariat

„Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje,

ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z

jakim tej pomocy się udziela”.

                                            Jan Paweł II 

Działania wolontariatu

Rok szkolny 2018/2019

 

Rok szkolny 2017/2018

 

 

Rok szkolny 2016/2017


PROGRAM SZKOLNEGO WOLONTARIATU

Celem Szkolnego Wolontariatu jest przygotowanie młodzieży do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym i obywatelskim, rozwijania ich zainteresowania, umiejętności interpersonalnych oraz niesie ze sobą wiele wartości wychowawczych, kształtujących kreatywność, odpowiedzialność i otwartość na drugiego człowieka.

 

Cele  szczegółowe wolontariatu:

 • uwrażliwienie siebie na potrzeby innych,
 • niesienie pomocy tam, gdzie jest ona upragniona,
 • współpraca z organizacjami prowadzącymi działalność charytatywną,
 • włączenie się w akcje charytatywne,
 • podejmowanie własnych inicjatyw,
 • rozwijanie i doskonalenie własnych talentów,
 • integracja środowiskowa.

 

W skład Szkolnego Wolontariatu wchodzą:

–       opiekun lub opiekunowie (nauczyciele szkoły);

–       lider (wybrany spośród uczniów);

–       członkowie– uczniowie szkoły.

 

Metody i formy realizacji – przykłady

 • zbiórki przyborów szkolnych, odzieży i innych rzeczy wynikających z potrzeby drugiego ,
 • Udział w ogólnopolskich akcjach charytatywnych: Góra Grosza,
 • Organizowanie spotkań wigilijnych z dziećmi szkół specjalnych lub dla chorych – „Jasełka”,
 • Godzina dla Ciebie - organizacja w klasie wzajemnej pomocy w nauce,

 

Realizacja zadań

 • Realizowanie pomysłów członków wolontariatu.
 • Rozmieszczanie plakatów o akcjach w szkole.
 • Wykonanie zdjęć z każdej akcji i ich umieszczenie na stronie internetowej szkoły w dziale Wolontariat.

 

Spotkania cykliczne – minimum dwa razy w miesiącu, mające na celu:

 • pogłębienie motywacji;
 • organizację działań;
 • tworzenie projektów;
 • uzupełnianie „mapy” potrzeb środowiska szkolnego i lokalnego;
 • monitorowanie działalności wolontariuszy;
 • wymianę doświadczeń;
 • szkolenie podstawowe, podczas którego przybliżona zostanie idea wolontariatu, obszary pomocy, zasady pracy i etyki działalności wolontariatu oraz motywacja do pracy.

 

Nagradzanie wolontariuszy:

Członkowie wolontariatu mogą być nagradzani poprzez:

 • wyrażenie uznania ustnego,
 • pochwałę na forum szkoły (od opiekuna, dyrektora),
 • przyznanie punktów zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania,
 • umieszczanie na liście honorowych wolontariuszy;

Szkolny Wolontariat obchodzi swoje święto 5 grudnia w Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, który został ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z lipca 1997 r. To dowód uznania dla ludzi, poświęcających swój cenny czas i umiejętności w celu niesienia pomocy innym. To okazja do podsumowań, spotkań, podziękowań, ale również do przeprowadzania kolejnej akcji wolontarystycznej.