Ogólne Dla rodzica Matura Egzamin zawodowy Praktyka i kursy zawodowe

Egzamin zawodowy

 


HARMONOGRAM EGZAMINU ZAWODOWEGO PISEMNEGO -stary

w dn. 12.06.2017 r.

L.p.

Skład ZN

Nr sali

Godzina

Zawód

1.

B. Krupa

W. Walkowiak

A. Kaleta

1

(112)

12.00

Technik mechanik/120 min.

 

 

 

 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH PRAKTYCZNYCH- starych

w dn. 13.06.2017 r.

L.p.

Skład ZNEP

Nr sali

Godzina

Zawód/czas

1.

B. Krupa

E. Domagała

E. Pawęska

1

(202)

9.00

technik handlowiec/240 min.

 

2.

A. Budnik

W. Sadowska

A. Woźgin

as. tech. A. Kloc

1

(109)

9.00

technik informatyk/240 min.

           

 

 

 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH PISEMNYCH (nowy) –SESJA 2 -

w dn. 20.06.2017 r.

L.p.

Skład ZN

Nr sali

Godzina

Kwalifikacje

1.

M. Szwarc

A. Kaleta

1

(204)

10.00

E.12

2.

A. Chmara

J. Tyszkowska

n-l wspomagający: B. Morawska

4

(202)

10.00

E.12

3.

U. Bednarek

K. Juszczak

2

(206)

10.00

T.6, A.35, M.20

4.

Sz. Matuszewski

ks. Ł. Sławiński

3

(212)

10.00

A.18, T.6

5.

R. Szwaja

A. Kaleta

1

(212)

12.00

E.13

6.

G. K.-Grabkowska

Ks. T. Sałatka

K. Juszczak

2

(206)

12.00

T.15, A.36, M.44

7.

B. Patla

I. Sobczyńska

1

(204)

14.00

E.14

 

 

 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH PRAKTYCZNYCH   (nowy)  –SESJA 2

w dn. 19.06.-30.06.17 r.

L.p.

Skład ZNCP

Nr sali

Data

Godzina

Liczba zdających

Kwalifikacja

1.

E. Malanowska

T. Wągrowski

Asystent: A. Kloc

1

(209)

19.06.17

16.00

4

E.13

2.

T. Kozik

W. Klimkowska

Asystent: R. Jania

1

(210)

22.06.17 r.

9.00

12

A.35

3.

I. Sucka

T. Wągrowski

Asystent: A. Kloc

1

(209)

24.06.17

8.00

 

5

 

E.13

4.

M. Gregor

T. Wągrowski

Asystent: A. Kloc

1

(209)

24.06.17

12.00

 

5

 

E.13

5.

M. Gregor

T. Wągrowski

n-l wspomagający: M. Chylak

Asystent: A. Kloc

1

(209)

24.06.17

16.00

1

E.13

6.

T. Kozik

A. Olechno

Asystent: G. Wiśniewski

1

(211)

26.06.17 r.

9.00

8

A.36

7.

K. Zakrzewski 

M. Bobrowska

Asystent: T. Kozik

1

(106)

26.06.17 r.

12.00

 

6

 

T.6

8.

K. Zakrzewski 

M. Bobrowska

Asystent: T. Kozik

1

(106)

26.06.17 r.

16.00

6

T.6

9.

G. Wiśniewski

A. Olechno

1

(6)

26.06.17 r.

13.00

10

T.15

10.

A. Budnik

J. Pasternak

Asystent: R. Jania

1

(210)

27.06.17 r.

8.00

 

6

 

E.14

11.

A. Budnik

J. Pasternak

Asystent: R. Jania

1

(210)

27.06.17 r.

12.00

5

E.14

12.

M. Kwiatek

M. Pawłowska

Asystent: E. Malanowska

1

(04)

27.06.17 r.

8.00

 

5

 

M.44

13.

M. Kwiatek

M. Pawłowska

Asystent: E. Malanowska

1

(04)

27.06.17 r.

12.00

5

M.44

14.

G. Wiśniewski

D. Girsa-Downar

Asystent: I. Mucha

1

(105)

27.06.17 r.

8.00

 

3

 

A.18

15.

K. Zakrzewski

D. Girsa-Downar

Asystent: I. Mucha

1

(105)

27.06.17 r.

12.00

3

A.18

16.

A. Pukal

E. Chmaj

Asystent: E. Malanowska

 

1

(04)

28.06.17 r.

8.00

 

4

M.44

17.

M. Konopnicki

D. Girsa-Downar

Asystent: I. Mucha

1

(105)

28.06.17 r.

8.00

 

2

 

A.18

18.

M. Konopnicki

D. Girsa-Downar

Asystent: I. Mucha

1

(105)

28.06.17 r.

12.00

 

2

A.18

19.

A. Pukal

T. Wągrowski

Asystent: G. Wiśniewski

1

(209)

29.06.17

8.00

 

6

 

E.12

20.

E. Malanowska

T. Wągrowski

Asystent: G. Wiśniewski

1

(209)

29.06.17

12.00

 

6

 

E.12

21.

E. Malanowska

T. Wągrowski

n-l wspomagający: B. Szmidt

Asystent: G. Wiśniewski

1

(209)

29.06.17

16.00

1

E.12

22.

E. Malanowska

T. Wągrowski

n-l wspomagający:

 E. Sz.-Krawczyk

Asystent: G. Wiśniewski

1

(209)

29.06.17

16.00

1

E.12

23.

I. Sucka

L. Trocki

Asystent: M. Konopnicki

1

(02)

29.06.17

8.00

 

3

 

M.20

24.

I. Sucka

L. Trocki

Asystent: M. Konopnicki

1

(02)

29.06.17

12.00

3

M.20

25.

A. Budnik

L. Trocki

Asystent: M. Konopnicki

1

(02)

30.06.17

8.00

 

3

 

M.20

26.

M. Gregor

L. Trocki

Asystent: M. Konopnicki

1

(02)

30.06.17

12.00

3

M.20

 

 

 

 


WYNIKI EGZAMINÓW ZAWODOWYCH - SESJA 3.

Maj-lipiec2016

 

TECHNIKUM

Kwalifikacja

Zdawalność

(%)

Zdawalność w kraju

T.6

91

84,1

M.17

87

78,9

E.12

79

78,6

A.35

57

79,9

E.13

58

73,3

zdawalność technikum – 74,65%

 

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

Kwalifikacja

Zdawalność

(%)

Zdawalność w kraju

T.6

85

84,1

M.17

50

78,9

A.18

100

85,1

zdawalność zsz- 70,97%

 

Zdawalność szkoła ogółem: 74,26%    (Okręg: 73,2%; lubuskie – 71,6%)

 

 


Informacje o egzaminie zawodowym