Kontakt

 • Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica
  ul. Koszarowa 10
  67-300 Szprotawa
 • (68) 376 24 11

Zapraszamy do Nas

Poniedziałek 08.02.2016

Ilość odwiedzin: 204922

AKTUALNOŚCI

 • Aby zobaczyć  wcześniejsze wydarzenia z życia szkoły przejdz do Archiwum wydarzeń

 • W dniu 11.01.2016 r. odbyły się eliminacje do Wojewódzkiego Konkursu Gastronomicznego pod hasłem TĘCZA KOLORÓW NA TALERZU.W szranki konkursu stanęli młodzi adepci sztuki kulinarnej z naszej szkoły. Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności kulinarne i  skonfrontowali je miedzy sobą. Przygotowane przez nich potrawy zaskakiwały nowatorskim połączeniem smaków, form i barw. Twórcze inspiracje tęczą oceniała komisja w składzie: Irena Mucha, Teresa Kozik i Beata Krupa.

 • W dniu 15 grudnia odbyła się w naszej szkole czwarta edycja konkursu na najpiękniejszy stół świąteczny

   W konkursie wzięło udział 8 zespołów 2-osobowych  z klas I Tdi, II km, II ks, II Tci, III km i  III Tci.. Jury oceniało trafność doboru bielizny stołowej, zastawy, aranżację stołu, nowatorstwo, wkład własnej pracy w wykonanie elementów dekoracyjnych.

 • 12 grudnia wraz z całą społecznością szprotawską wzięliśmy udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym. Tak jak w ubiegłym roku zaprezentowaliśmy wyroby naszej młodzieży (własnoręcznie wykonane stroiki, ozdoby choinkowe i słodkie pyszności). 

  Kliknij aby zobaczyć jak  było rok temu  !!!

 • Nasze uczennice z klasy 2 Tci: Natalia Szuszfalak, Patrycja Orman i Natalia Mogielska wzięły udział w Powiatowym Konkursie Młody Przedsiębiorca.

  W tym roku po raz dwunasty Starostwo Powiatowe w Żaganiu zorganizowało konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na najlepszy biznesplan własnej działalności gospodarczej. Do tegorocznej edycji przystąpiło 18 uczestników z 5 szkół ponadgimnazjalnych powiatu żagańskiego. Formuła tegorocznego konkursu pozostała taka, jak w ubiegłych latach. Najpierw uczniowie przygotowywali biznesplany własnej działalności według wzoru określonego przez organizatorów. W kolejnym etapie Konkursu prezentowali swoje pomysły na biznes przed trzyosobową komisja konkursową, w skład której wchodzili: pani dyrektor Powiatowego Urzędu pracy w Żaganiu, Dyrektor Banku PKO w Żaganiu oraz wicestarosta. Nagrodą główną był laptop.

 •   

  W dniu 11.12.2015 r. w Zespole Szkół Tekstylno – Handlowych w Żaganiu odbył się II Powiatowy Konkurs Wiedzy o Stanie Wojennym. Nasza szkoła była reprezentowana przez czwórkę uczniów:

  1. Anna Brodzińska kl.III Tad
  2. Aleksandra Marciniak kl.III Tad
  3. Rafał Reguła kl.III Tad
  4. Angelika Mróz kl .IV Td

     Najlepszy wynik 32 pkt na 48 możliwych do zdobycia uzyskała Anna Brodzińska, co niestety wystarczyło tylko do zajęcia IV miejsca w konkursie.

 • Niniejszym zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o zamówienia publiczne o wartości  nie przekraczającej  30 000 Euro na podstawie ustawy z dnia  29 stycznia  2004r. prawo zamówień  publicznych  ( tekst jednolity z 2013 r. poz.907 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. nr  157, poz. 124 z póżn. zm. oraz  Dz. U. 2013 poz. 885 tekst jednolity ) na:

 • "Ta­lent jest jak ka­wałek szlachet­ne­go, ale su­rowe­go me­talu: do­piero pil­na pra­ca go ob­ro­bi i war­tość mu wielką na­da."

  Stanisław Staszic

 • Gratulacje dla ucznia naszej szkoły Marka Baszczyja, który otrzymał wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie na scenariusz spotkania zachęcającego do czytania .Zobacz scenariusz który przenosi w Swiat magii i smokow

 • W dniu 7 –go grudnia 2015 roku odbył się etap szkolny konkursu o tytuł „ Najlepszego Ślusarza” w Zespole Szkół Zawodowych w Szprotawie. Jak co roku uczestnicy dopisali. Udział w konkursie wzięło 18 uczniów klas mechanicznych  z  szkoły zasadniczej zawodowej i technikum mechanicznego.