• Spotkanie sieci instytucji.

  23.09.2019r o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Żaganiu odbyło się spotkanie sieci instytucji pt. „Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego dla dzieci i młodzieży – krok po kroku”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Poradni – Psychologiczno Pedagogicznej w Żaganiu, Powiatowego Urzędu Pracy w Żaganiu, Wojskowej Komendy Uzupełnień w Żaganiu, Komendy Powiatowej Policji.

 • Dzień Wolontariatu

  Dnia 5 grudnia w Starostwie Powiatowym w Żaganiu odbyły się uroczyste obchody Powiatowego Dnia Wolontariusza. Z tej okazji  Szkolne Koło Wolontariatu przygotowało prezentację dokumentującą i podsumowującą naszą działalność. Dziękujemy organizatorom za możliwość podzielenia się działaniami, z których jesteśmy dumni i które nas motywują do dalszej pracy.

 • Doradztwo zawodowe w szkole

  Doradztwo zawodowe w szkole w ramach projektu; „Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie Żagańskim” – kilka bieżących informacji…

   

  We wrześniu odbyło się spotkanie w ramach sieci doradców zawodowych – 23.09.2019 r (miejsce spotkania: PPP w Żagań).

   

  W październiku nasz szkoła była współrealizatorem konferencji z zakresu poradnictwa zawodowego nt: „Doradztwo zawodowe jako proces” ze szczególnym uwzględnieniem szkolnych doradców zawodowych, doradcy-konsultanta, specjalistów szkolnych (pedagogów szkolnych, doradców zawodowych, psychologów), poradni PP, przedstawicieli PUP, OHP                 i pracodawców.

  Odbyły się także spotkania uczniów 4 klas I-ch z doradcą-konsultantem z PPP w Żaganiu                  nt. „Ja i moje życie”.

   

  W listopadzie szkoła wzięła udział w Targach Edukacyjno-Zawodowych w ZSTiL                            w Żaganiu tj. przygotowanie stoiska wystawowego promującego szkołę ze szczególnym uwzględnieniem promocji oferty edukacyjnej i osiągnięć. Udział uczniów ZSTiB                              w Szprotawie w Targach tj. w prelekcjach, konsultacjach indywidualnych z zakresu rynku pracy i przedsiębiorczości, zwiedzanie stoisk wystawowych szkół ponadgimnazjalnych objętych projektem, PUP/WUP, pracodawców, jednostek szkolących, szkół wyższych                           i organizacji pozarządowych.

  Współpracowaliśmy z Wojskową Komendą Uzupełnień w Żaganiu w zakresie przeprowadzenia wśród uczniów 5 klas technikum spotkań nt. form służby wojskowej (służba wojskowa; przygotowawcza, zawodowa, terytorialna, wojsk obrony terytorialnej, szkolnictwa wyższego i legii akademickiej). Ogółem wzięło udział:  81 uczniów.

  Odbyły się spotkania z rodzicami uczniów 6 klas I-ch nt. celu i harmonogramu projektu, realizacji planu zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego na rok 2020, zadań doradcy zawodowego oraz możliwości wsparcia uczniów. Udział                        w spotkaniu wzięło: 65 rodziców.

   

  W grudniu uczniowie z 5 klas I-ch technikum wzięli udział w spotkaniu                                             z pedagogiem/doradcą zawodowym z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Szprotawie nt. badań predyspozycji zawodowych i zainteresowań w ramach programu: „Kariera na maxa”. Ogółem wzięło udział: 112 uczniów.

  Odbyły się spotkania uczniów 2–ch klas I i 2 klas IV z doradcą-konsultantem z PPP                          w Żaganiu nt. „Ja i moje życie” oraz „Projekt – praca”.

  Odbyły się spotkania indywidualne doradcy zawodowego z uczniami, którymi objęto 10 uczniów oraz spotkania grupowe, którymi objęto – 153 uczniów.

  Doradca zawodowy wziął udział w spotkaniu sieci doradców i grupy sterującej.

 • WKG - etap szkolny

  W dniu 5 grudnia 2019r. w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych w Szprotawie odbyła się  XI edycja Wojewódzkiego Konkursu Gastronomicznego pod hasłem: SMAKI AZJI -  etap szkolny . Do rywalizacji przystąpili uczniowie naszej szkoły z klas gastronomicznych.

  Przygotowali przegląd kuchni azjatyckiej – serwowali dania z krewetek, melona i wołowiny, kurczaka w pomarańczach oraz ...sushi.

  I miejsce zajęły uczennice kl. IV – Martyna Wujda i Natalia Bachmatiuk

  II miejsce- Filip Frankowski i Julia Gut z kl. I Pdc oraz Klaudia Hałabura i Patrycja Furmańska z kl. I Tci

  III miejsce – Mateusz Barylak i Eryk Stelmach z kl. I Tci.

  Gratulujemy zwycięzcom oraz utalentowanym młodym kucharzom.

   

 • WKS - etap szkolny

   

   

  W dniu  4-go grudnia 2019r. w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych w Szprotawie odbyła  się kolejna już XXII edycja Wojewódzkiego Konkursu o Tytuł Najlepszego Ślusarza Ziemi Lubuskiej - Etap szkolny . Do rywalizacji przystąpili uczniowie naszej szkoły z klasy pierwszej, drugiej oraz czwartej  technikum mechanicznego. W tym roku do konkursu na etapie szkolnym przystąpiło 16-tu uczniów.

  Na początku trzeba było zmierzyć się z częścią teoretyczną czyli testem jednokrotnego wyboru  40 pytań , a następnie w części praktycznej wykonać element wg rysunku wykonawczego z dużą dokładnością.

   Ogłoszenie wyników konkursu w czwartek 5 grudnia, na przerwie po czwartej lekcji w Sali 208. Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za zaangażowanie.

  Dziękujemy również firmie Hydro-Eko ze Szprotawy za upominki ufundowane dla uczestników konkursu.

  Wyniki Konkursu  Ślusarskiego:

  1. Szymon Skalski kl.II
  2. Mateusz Jarzembowski kl.IV
  3. Kamil Lewicki kl.IV

   

   

   

 • Wycieczka Drezno

  Dnia 29.11.2019 odbyła się jednodniowa wycieczka autokarowa do Drezna. W wycieczce wzięły udział uczniowie klas ITCI, ITAC, IPDC, IITAC, IITDI, IITDC, IIITI, IVTAC wraz z 4 opiekunami. Celem wycieczki był jarmark bożonarodzeniowy. Zwiedziliśmy również Stare Miasto, Kościół Mariacki, Zespół Pałacowy Zwinger z galerią obrazów i wystawą porcelany.   

 • Spotkanie w ramach projektu

  W dniu 25.11.2019 r odbyło się w naszej szkole spotkanie uczniów (z 5 klas technikum)   z przedstawicielem WKU w Żaganiu – kapitanem Robertem Wiśniewskim z zakresu doradztwa zawodowego i w ramach projektu : „Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie żagańskim” nt. form służby wojskowej. Omawiane były zagadnienia z zakresu służby wojskowej przygotowawczej, zawodowej, terytorialnej, wojsk obrony terytorialnej, szkolnictwa wyższego oraz legii akademickiej.

 • Konkurs na plakat o tematyce HIV/AIDS

  Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna ogłosiła konkurs na plakat o tematyce HIV/AIDS

  Autorzy prac (uczniowie):

  - Paweł Kaliciński kl. I Tad,
  - Kornelia Budnik kl. I i BS,
  - Amadeusz Kuczek kl. I j BS,

  wykonali prace związane z tematyką HIV/AIDS i w dn. 02.12.2019 brali udział w
  rozstrzygnięciu konkursu i konferencji, który odbył się w dn. 02.12.2019 w Starostwie Powiatowym od godz. 11.00 (w sali konferencyjnej).

  KORNELIA OTRZYMAŁA DYPLOM, WYRÓŻNIENIE I NAGRODĘ.

 • Targi edukacyjno - zawodowe

  W dniu 28.11.2019 odbyły się Targi edukacyjno - zawodowe w ramach projektu
  "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim" zorganizowane w
  tym roku szkolnym w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu.

  Program obejmował:

  - prelekcje nt. umiejętności jakie należny rozwijać aby pracować w branży IT, kompetencje
  zawodowe i społeczne kandydatów do służb mundurowych, roli inteligencji emocjonalnej w
  życiu zawodowym, rola podejścia do nauki, pracy, życia.
  Uczestnicy Targów mogli skorzystać z konsultacji indywidualnych z zakresu rynku pracy i
  przedsiębiorczości.

  Od godz. 8.30 - 12.30 odbyło się zwiedzanie stoisk wystawowych szkół ponadgimnazjalnych
  objętych projektem, PUP/WUP, pracodawców, jednostek szkolących, szkół wyższych i
  organizacji pozarządowych.
  Stoisko naszej szkoły prezentowali: Kuba Zieliński - II Tac, Szymon Manthei - II Tad,
  Zastriżna Monika - IV Ti, Zarzycki Szymon - IV Tci, Gaborek Bartosz - IV Ti.

 • Stypendia wręczone

  W dniu 26 listopada w Starostwie Powiatowym w Żaganiu odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Zarządu Powiatu. Stypendystkami z naszej szkoły są: Natalia Bachmatiuk oraz Martyna Wujda z klasy IV technikum żywienia i usług gastronomicznych. Poza wysoką średnią oraz wzorowym zachowaniem, Martyna i Natalia zwyciężyły w finale wojewódzkim ubiegłorocznej edycji Wojewódzkiego Konkursu Gastronomicznego. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 • Dzień Patrona Szkoły

  Dnia 14 listopada 2019 w naszej szkole odbył się Dzień Patrona Szkoły z okazji jego urodzin. Dzień Patrona Szkoły zorganizowała klasa ITCI wraz z wychowawcą klasy Edytą Szeredegą-Krawczyk. Uczniowie przygotowali dla nauczycieli i uczniów słodki poczęstunek z cytatami zawierającymi myśli słynnego uczonego. Uczniowie klas pierwszych wzięli udział w quizie na temat Stanisława Staszica na podstawie prezentacji multimedialnej. Zwycięzcami quizu zostali:

  I miejsce klasa ITAD

  II miejsce klasa IPDC

  III miejsce klasa IJ

  Uczniowie zostali nagrodzeni punktami z zachowania. Gratulujemy  

 • Konkurs - Doradca Zawodowy

  KONKURS NA STANOWISKO DORADCY ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I BRANŻOWYCH W SZPROTAWIE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO LUBUSKIE 2020 WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

 • Zmiana nazwy Szkoły

  W związku z Uchwałą nr VII.9.2019 Rady powiatu Żagańskiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmiany nazwyZespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Szprotawie, informujemy, że od dnia 1 września 2019 r. nasza szkoła nosi nazwę: 

  Zespół Szkół Technicznych i Branżowych im. Stanisława Staszica w Szprotawie.

  Siedziba szkoły oraz wszelkie pozostałe dane identyfikacyjne pozostały bez zmian.

 • Uwaga uczestnicy projektu!!!

 • Szkolny Dzień Matematyki

  10 czerwca 2019r, w Zespole Szkół Zawodowych w Szprotawie, jedenasty raz uczniowie świętowali SZKOLNY DZIEŃ MATEMATYKI biorąc udział w konkursach „Mistrz rachunków”, turniej zespołowy oraz konkurs „Sudoku”.                                    

  W Turnieju zespołowym, uczniowie pracowali w sześciu pięcioosobowych  grupach, składających się z uczniów tej samej klasy:

  I miejsce zajęła klasa 3Ti w składzie:

  1. Gaborek Bartosz
  2. Jędrzejewicz Adam
  3. Tomaszewski Kacper
  4. Zarzycki Szymon  
  5. Ziomek Mateusz

  II miejsce klasa 1Tdi

  1. Furmanowicz Kamila
  2. Polańska Kamila
  3. Polański Kacper
  4. Reguła Marlena
  5. Wisniewska Laura

  III miejsce klasa 2Tdc

  1. Kłoszewska Patrycja
  2. Pazdro Patryk
  3. Rutkowski Maciej
  4. Stępińska Wiktoria
  5. Wojtaś Martyna

   

  Finałowa trójka konkursu „Mistrz rachunków” wykazała się bardzo dobrą biegłością w rachunkach:

   

  I miejsce zajął Mateusz Ziomek  uczeń klasy 3Ti

  II miejsce Kamila Polańska uczennica klasy 1Tdi i Kacper Tomaszewski  uczeń klasy 3Ti

  W pierwszym etapie konkursu „Sudoku” wzięło udział 10 uczniów. Do drugiego etapu zakwalifikowało się pięć osób.

  I miejsce zajęła Patrycja Kłoszewska, uczennica klasy 2Tdc

  II miejsce zajął Kacper Tomaszewski uczeń klasy 3Ti

  III miejsce Izabela Gałgus uczennica  klasy 1Tac

   Najbardziej cieszą nas sukcesy uczniów klas pierwszych w tym roku na szczególna uwagę zasługują dwie osoby Kamila Polańska uczennica klasy 1Tdi oraz Izabela Gałgus uczennica  klasy 1Tac, którym życzymy dalszych sukcesów.

  Nauczyciele matematyki.

 • Kross Strzelecki

  RADOŚĆ I SATYSFAKCJA Z ODNIESIONEGO ZWYCIĘSTAWA
  w  OTWARTYCH MISTRZOSTWACH SZKÓŁ W KROSIE STRZELECKIM !

   

  W dniu 21.05.2019 na strzelnicy sportowej ZP LOK w Szprotawie odbyły się zawody w Dwuboju Obronnym. Konkurencja polegała na strzelaniu do tarczy biatlonowej oraz biegu na 800m dziewcząt
   i 1500m chłopców. Organizatorem zawodów był Zarząd Powiatowy  LOK w Szprotawie.

  Celem zawodów było m.in. propagowanie pro obronnej dyscypliny sportu oraz wyłonienie reprezentacji ZP LOK  Szprotawa na zawody szczebla wojewódzkiego. W zawodach uczestniczyły drużyny – reprezentacje szkół złożone z 2 zawodników i 2 zawodniczek. Zawodnicy byli klasyfikowani indywidualnie i zespołowo.

   Naszą szkołę reprezentowali:

  Iwona Sobolewska i Minika Bigus z kl II T dc  oraz Michał Tomaszewicz z kl. 3 j BS,
  Hubert Jankowy z kl. I Tac oraz Michał Kapłon z kl. I Tac, który startował indywidualnie.

   

  W  klasyfikacji indywidualnej I miejsce i złoty medal zdobył Michał Tomaszewicz.
  W klasyfikacji drużynowej zwycięski puchar i okolicznościowy dyplom za zajęcie I miejsca zdobyła reprezentacja naszej szkoły. Brawo Iwona, Monika, Michał i Hubert !

  Do zwycięstwa naszej drużyny przyczynił się również Michał Kapłon, któremu
  dziękujemy za koleżeńską postawę i tworzenie przyjaznej atmosfery. Dziękujemy również organizatorom zawodów za słodki poczęstunek, wspaniałą atmosferę i zainteresowanie okazane uczestnikom zawodów.

  Zwycięzcy dzisiejszych zawodów wejdą w skład reprezentacji ZP LOK  Szprotawa na zawodach szczebla wojewódzkiego.

   

  Serdecznie wszystkim gratulujemy i dziękujemy za reprezentowanie naszej szkoły!!!

 • Pożegnanie Maturzystów

  Pożegnanie Maturzystów - Obrazek 1

  W dniu 6-go mają odbyło się wręczenie świadectw, wyróżnień oraz nagród absolwentom klas czwartych technikum. Wśród naszych absolwentów gromkie brawa publiczności otrzymali uczniowie z najwyższymi średnimi, mistrzowie w szczegolnych kategoriach oraz wszyscy zasłużeni. I tak żegnamy kolejny rocznik tym razem 2015.../...2019 :) To był dobry rocznik. 

 • KSIĘGOWY ROKU 2019

  KSIĘGOWY ROKU 2019 - Obrazek 1

  03 kwietnia 2019 roku odbyła się IX edycja konkursu „KSIĘGOWY ROKU 2019”.

  W konkursie uczestniczyli uczniowie kierunku ekonomicznego. Konkurs był jednoetapowy - składał się z części pisemnej, w której uczniowie rozwiązywali zadanie w formie testu.

  Tytuł  najlepszego księgowego - „KSIĘGOWY ROKU – 2019” w naszej szkole uzyskała Joanna Młodawska z klasy IV Tdi.

  Głównym celem organizowanego konkursu jest rozwijanie zainteresowań wiedzą z zakresu rachunkowości, doskonalenie zawodowe i wyróżnienie utalentowanych uczniów.

  Wszystkim uczestnikom dziękuję za udział w konkursie

                                                                                   - organizator konkursu: Irena Sucka

 • WKS 2019

  XXI WOJEWÓDZKI KONKURS O TYTUŁ NAJLEPSZEGO ŚLUSARZA ZIEMI LUBUSKIEJ

  WKS 2019 - Obrazek 1

       W dniu  3-go kwietnia 2019r.  odbyła  się kolejna już XXI edycja Wojewódzkiego Konkursu o Tytuł Najlepszego Ślusarza Ziemi Lubuskiej w Zespole Szkół Zawodowych w Szprotawie. Konkurs jest organizowany pod Patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty przy współpracy z Izbą Rzemieślniczą i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze. Jak co roku do rywalizacji przystąpili uczniowie szkół z woj. lubuskiego o kształcący się w zawodach o profilu mechanicznym, tym razem z sześciu szkół.  Na początku trzeba było zmierzyć się z częścią teoretyczną czyli testem jednokrotnego wyboru  40 pytań , a następnie w części praktycznej wykonać element wg rysunku wykonawczego z dużą dokładnością.

      Wyniku zaciętej rywalizacji  I miejsce w konkursie indywidualnym zajął Grzegorz Zołotucha  z  CKZ i U  w Żarach,  II miejsce przypadło Kacprowi Płochockiemu z PZS w Świebodzinie  , na III miejscu znalazł się z Bartek Sawron z ZSZ w Szprotawie.

    Natomiast  rywalizacja drużynowa przedstawiała się następująco na miejscu I Powiatowy Zespół Szkół w Świebodzinie, na miejscu  II Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach a na III miejscu Zespół Szkół Zawodowych w Szprotawie.

  Nagrody ufundowane przez sponsorów  cieszyły oko uczestników i organizatorów ….

     Tradycją konkursu jest to, że każdy jego uczestnik otrzymuje nagrodę rzeczową. W  tym roku dzięki sponsorom: firmie SILGAN, NORD,  Słubicko- Kostrzyńskiej Specjalnej Strefie EkonomicznejStarostwu Powiatowemu w Żaganiu,  lokalnym przedsiębiorcom : BEWA, LAKOS , HOSZMAN SCHODY i DRZWI oraz panu Pawłowi Chylakowi nagrody rzeczowe były cudowne i wartościowe.

  Serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie.

  Organizatorzy

strona: